Вязаный кардиган Rosebud

Вязаный кардиган Escala

Вязаный кардиган Ochre

Вязаный кардиган Timely

Вязаный кардиган Sverre

Вязаный кардиган Lala

Классический вязаный кардиган

Вязаный кардиган Thelma

Вязаный кардиган Tabriz

Вязаный кардиган Zopflicious