Вязаный жилет Timbo

Вязаный жилет Trifle

Вязаная безрукавка Sara

Вязаный жилет Terrazzo

Вязаный топ Ola

Вязаный топ Blush

Вязаный топ Idle

Вязаный топ HolidayJay

Вязаный жилет Karin

Вязаный топ Eva