Вязаный кардиган Straw

Вязаный кардиган Paris

Свободный вязаный кардиган

Вязаный кардиган Mimi

Вязаный кардиган Vionnet

Вязаный кардиган SweetyTweedy

Вязаный кардиган Bubble

Вязаный кардиган AlwaysThere

Вязаный кардиган Siri

Вязаный кардиган Lazurite